måndag 27 september 2010

Gärna 25 våningar vid Carlsgatan

Byggkommularådet i Malmö, Anders Rubin, säger ”Vi vill först höra vad folk tycker”.

Fågan gäller hushöjderna för området norr om Centralen. Kanozi ville undvika en jämnhög husmassa och föreslog att några byggnader skulle bli upp till 25 våningar men hejdades av klommunen.

Min åsikt är helt klar: givetvis ska vi bygga med varierad höjd och en del av husen får gärna ha 25 våningar. Läget nära Centralen gör att det är naturligt att bygga högt just här. Och premiera gärna arkitektur som vågar sticka ut framför den uttjatade nyfunkisen.

söndag 25 juli 2010

Mehr Åberg

Sydsvenskan skriver om Ulla Åberg, dotter och arvtagare till Hugo Åberg.
Jag gillar Kronprinsen och satsingen på Jägersro har betytt mycket positivt för Malmö.
Att jag inte tycker så om Caroli city är ju ganska välkänt:
http://epetition.malmo.public-i.tv/epetition_core/community/petition/148
Hjalmar Mehr i Stockholm kritiseras ofta (och helt rätt) för omvandlingen av Klarakvarteren. Men han fattade i alla fall att det inte var någon bra idé att riva i Gamla stan. Det fattade inte Hugo Åberg och den tidens ansvariga för stadsplaneringen i Malmö då en stor del av östra Gamla staden revs för Caroli city och 1300 P-platser.


Dan Hallemar skriver en intressant artikel, även den i Sydsvenskan med rubriken:
"Äkta stad säljer. Köpcentrumen vänder tillbaka till kvarterslivet."
Det vill jag att Caroli gör.

söndag 6 juni 2010

Inre ringvägen

MP i Malmö föreslår att Inre ringvägen görs om från motorväg till boulevard.
http://www.sydsvenskan.se/malmo/article891890/MP-vill-gora-stadsgata-av-Inre-ringvagen.html

Nu när vi har Yttre ringvägen som motorled runt Malmö tycker jag att det är en bra idé. Det finns flera fördelar.

  • En barriär kan byggas bort.
  • Mark som nu enbart är buffertzon kan bebyggas.
  • Malmö stad kan sälja byggrätterna vid den nya boulevarden.
  • Fler bostäder och attraktivt för butiker.

Alternativet att däcka över blir dyrare och ger troligen färre handelsetableringar. Längs en boulevard är det till skillnad från i en tunnel ofta möjligt att stanna till med bilen.

Att det för vissa kan vara en kontroversiell idé kanske beror på att dom inte känner till några exempel på det. Här är ett exempel från Montreal:
http://www.ecoprofile.se/2_1182_Montrealmotorvag_blir_boulevard.htm

Läs gärna mer om det här i Jerker Söderlinds bok Stadens Renässans.

onsdag 28 april 2010

tisdag 16 februari 2010

Hatat hus

Danskarna ska riva den inte särskillt uppskattade bussterminalen på Rådhusplatsen i Köpenhamn. Det ska bli en nedgång till metron på platsen. Jag kommer inte att sakna den.

http://sydsvenskan.se/webbtv/webbtv_varlden/article630296/Danskar-river-hatat-hus.html

Om jag inte missminner mig ritades den och nya Butterickshuset, Baltzar city, på Södergatan i Malmö av samma arkitekt. I stället för att den gamla fasaden skulle återuppföras som utlvat blev det en glaslåda.

lördag 9 januari 2010

Låt Malmö växa inåt


”Låt Malmö växa inåt” skriver Sydsvenskan i en ledare den 4 januari.
Det är bra att Sydsvenskan tar ställning för den täta staden. Problemet är bara att det inte riktigt går ihop med deras tidigare ledare den 5 januari: ”Länge leve bilen!”, ”Bilen är en frihetssymbol. Och mycket mer än så.” skriver tidningen.
SDS skriver att bilen har två baksidor: ”olyckorna och miljöpåverkan”. En tredje baksida som SDS helt glömmer att nämna är att massbilismen har bidragit till ”urban sprawl” som beskrevs i ledaren den 4 januari. Att bilanpassa gamla stadkärnor har inte heller varit särskilt lyckat, som t.ex. kvarteren runt Caroli i Malmö med P-hus och breddade gator.

Visst har bilen sin plats i dagens samhälle men varför nästan alltid utgå från bilens behov? Och varför byggs så lite tät stad och så mycket hus-i-park(eringsplats)?

fredag 27 november 2009

Subventionerad Parkering

Petri P-hus i Malmö

Sydsvenskan skriver att Miljönamnden i Malmö vill avskaffa parkeringsnormen:
http://sydsvenskan.se/malmo/article573272/Nya-bostader-utan-p-platser.html

”Deras idé är att slopa minimikravet på parkeringsplatser vid nybyggen och låta marknadskrafter styra utbud och efterfrågan. Några undantag föreslås: i nya områden som exempelvis Norra Sorgenfri, Hyllie och Västra hamnen ska byggherrarna tvingas bygga parkeringsgarage.”

Varför undanta så centralt belägna områden? Framförallt Norra Sorgenfri och Hyllie har ju extremt bra kollektivtrafiklägen med citytunneln.

” Idag är det så att den som hyr en parkering inte betalar hela kostnaden. En stor del smetas ut på alla boende i form av hyror eller månadsavgifter. Med sitt förslag vill miljönämnden separera parkeringskostnaden från boendekostnaden. – Det blir dyrare att äga bil, men det blir billigare att bo, säger Magnus Hillberg.”

Det är just därför det här förslaget är så bra. Varför ska boende som inte har bil subventionera p-platser? Högre byggkostnader och därmed högre hyror. Vilket leder till att det byggs färre bostäder och att det blir ännu svårare för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden.


Stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Rubin (S) är positiv även om han samtidigt står fast vid det försiktigare förslaget om en uppmjukad p-norm.
http://sydsvenskan.se/malmo/article573279/Ett-steg-i-ratt-riktning.html

” – Vansinnigt spännande! Det tål verkligen att fundera över.”

Han säger också att förslaget kommer att finnas med när Malmös politiker och tjänstemän utreder miljöstyrande avgifter nästa år. Det låter utmärkt bra.

Anders Rubin säger vidare:
” – Vi behöver föra ett resonemang om synsättet på bilar och samhällets roll. Det känns som att vi är i ett paradigmskifte.
Anders Rubin konstaterar att dagens parkeringsnorm är från femtiotalet när det ansågs vara ett samhällsintresse att främja bilismen i staden. – Idag kanske det inte är så att samhället ska trycka på för att ordna bilar. Det är inte mycket med stadens miljöproblem som inte hör ihop med bilismen.”

När ska t.ex. stockholmspolitikerna komma till den insikten?
Hoppas verkligen att förslaget går igenom och att Malmö än en gång kommer att visa vägen för en vettig stadsplanering.