måndag 15 juni 2009

Caroli City i Malmö

Svenska Dagbladet skriver idag om bl.a. Caroli på ledarplats:
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_3065815.svd

Och mitt emot Cityterminalen märks ett gråsvart nybygge med rosa och
orangea bjälkar på utsidan. Det liknar parkeringshuset i Caroli City i Malmö,
ett mörkt komplex som på 70-talet uppfördes på rivningsgruset efter de östra
delarna av Gamla staden i MalmöRösta på mitt förslag i Malmöinitiativet "Caroli Ny stadsplan":
http://www.epet-malmo.public-i.tv/petition.php?id=101


Gör en ny stadsplan för östra delen av Gamla staden med det medeltida gatunätet som grund. Tanken är att förändra området steg för steg över en längre tidsperiod, kanske upp till 25 år, istället för att dutta lite med mindre ombyggander här och där utan helheltsbild. Caroli City brukar anses vara Malmös största arkitektoniska misstag. Den uppfattningen är inte heller ny, så har det varit sen det invigdes för ca 40 år sedan. Internationellt sett börjar det nu bli vanligare att byggnader från den här tiden rivs. Börja med kvarteret närmast Petri kyrka (Erik Menved).


Det är inte bara Aq-Va-Kul som håller på att rosta sönder i Malmö. Carolikvarteret Erik Menved har också allvarliga skador pga. att armeringen i betongen rostar. Detta gäller även för delar av konstruktionen som har bärande funktion. Skadorna är stora även inne i Petri P-hus.


Mäster Nilsgatan:
342


Östergatan / Mäster Nilsgatan:


Inne i Petri P-hus:
382


Bärande (hur länge då?) pelare inne i Petri P-hus:
381

Se alla bilder på:
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=27931090&postcount=1613
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=27931938&postcount=1615
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=27932808&postcount=1616
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=27933536&postcount=1617

söndag 14 juni 2009

Folkemscentrumklumpmuséum

Stockholms stadsmuséums klassningar av byggnader har under de senaste dagarna debatterats i SvD.
Kristina Alvendal (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm, pekar på att det kommer att bli svårare att rätta till de misstag som gjordes på 60- och 70—talet:
”För att skapa fler bostäder och bättre stadsmiljöer har staden accepterat större förändringar i city än vad som skulle godkännas på andra platser. Detta har bland annat resulterat i rivningen av parkeringshuset Elefanten och uppförandet av bostäder istället. Samma sak har genomförts med andra parkeringshus från 60-talet. Med den nya klassning som Stadsmuseet genomfört av citymiljöerna försvåras arbetet med ett bättre city. Exempelvis har ett parkeringshus på Regeringsgatan fått samma skyddsklass som Stockholms slott.”

Detta har fått Medeleine Sjöstedt (FP), kultur- och idrottsborgarråd i Stockholm, att reagera:
”Det är svårt att värdera den miljö man har omkring sig. För 100 år sedan var det till exempel aktuellt att göra en ny radikal stadsplan för Gamla stan. Idag är nog de flesta glada för att det inte blev så. Likaså var de röda kulturhusen på söder en gång i tiden mer eller mindre slumkvarter, men numera är de hett eftertraktade.”
”Var tid har sina uttrycksformer. Stadsmuseets klassificeringssystem handlar inte om vad som för tillfället är populärt hos styrande politiker, utan om vad som har ett kulturhistoriskt värde från olika tidsåldrar.”
”Inventeringen av city som har gjorts har ökat kunskapen om den prägel som framför allt 60- och 70-talens stadsplane- och arkitekturideal har gett Stockholms stadskärna. Den omdaning av city som genomfördes i Stockholm under denna tid låg i många hänseenden i stadsplaneringens framkant. På det sättet har även Stockholm city blivit ett kulturarv från en period som är av stor betydelse för Sveriges historia.”
” Men visst sker det misstag ibland. Nu i efterhand är många överens om att rivningen av Klarakvarteren var olycklig, man hann inte att värdera den tillräckligt högt under den tiden. På samma sätt ska man akta sig för att döma ut byggnader som man idag tycker är fula. Det som byggdes efter rivningen av Klarakvarteren har ett kulturhistoriskt värde som bör beaktas. Det är bebyggelse från olika tidsepoker som skapar stadens karaktär. I framtiden kommer dagens intressanta byggnader att värderas på samma sätt.”


Här blev det rörigt. Hur kan ett misstag samtidigt vara ett exempel på något som ligger i stadsplaneringens framkant?
Att de flesta tycker att 60- och 70-tals husen är faktiskt ingen dagsfärsk uppfattning. Så har det varit enda sen åren runt 1970. Under dessa fyra decennier har t.ex. mode och politik förändrats fram och tillbaka många gånger om. Men åsikterna om 60- och 70-tals arkitekturen har varit konstant negativ under alla dessa år. Därför borde det vara dags att äntligen göra något åt den. Varför denna förändringsfobi? Kan inte även det som kommer att byggas på 2010-talet också komma att bli kulturhistoriskt intressant i framtiden?

Johan Johansson, arkitekt och tidigare redaktör för arkitekturtidskriften Mama, är inne på samma spår som Sjöstedt:
”Detta har ingenting att göra med vad någon enskild individ idag uppfattar som ”fult” eller ”vackert”, och det är därför det finns fackförvaltningar som Stadsmuseet, som har till uppgift att göra professionella bedömningar.”
”Att Alvendals egen okunnighet om vad Stadsmuseets klassningar innebär och vad de grundas på skulle vara ett relevant argument mot ett bevarande är mycket svårt att se, och det förefaller osannolikt att just Alvendal skulle vara mer lämpad att göra konst- och kulturhistoriska värderingar än Stadsmuseets personal. Att bedöma byggnaders värde handlar inte om personlig smak.”


Enligt Johansson är Alvendal och alla som är kritiska till klassningen ”okunniga”.

Se även: http://www.svd.se/kulturnoje/mer/kulturdebatt/artikel_3108085.svd

Ola Andersson, arkitekt tar också upp frågan:
”Därför måste stockholmarna kräva att Stadsmuseets klassning ska respekteras. Vi måste åter ta upp kampen för stadens historia och vårt kollektiva minne. Spåren av tidigare makthavares framfart visar att det är nödvändigt.”

Nästan lika rörigt resonemang som av Sjöstedt. Vill vi verkligen göra något åt ”tidigare makthavares framfart” ska vi väl inte kulturminnesmärka dem?

Eva Eriksson, arkitekturkritiker, visar däremot prov på viss insikt:
”Kristina Alvendals angrepp på Stadsmuseet har väckt debatt. Jag kan dock hålla med henne på en punkt, nämligen att det är viktigt för museets trovärdighet att dess kulturhistoriska klassificeringar är begripliga för allmänheten.”

I stället för att okunnigförklara som Sjöstedt och Johansson, visa lite ödmjukhet och ta in vad de flesta har tyckt i 40 år. Våga förändra något som folk inte vill ha. Gör inte Stockholm till ett tråkigt folkemscentrumklumpmuséum.

fredag 5 juni 2009

Spridd stad

Här är ett lästips från dagens Svenskan: http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_3013627.svd"–Man anser att man har hittat svaret, och det är att återgå till den täta kvartersstaden. Men herregud, man kan ju bygga på andra sätt också, säger Karin Bradley som efterlyser fler och mer visionära sätt att tänka kring framtidens stad."

"Själv gör hon inte anspråk på att sitta inne med lösningen för framtidens stad. Men i samarbete med arkitektkontoret Spridd, som nyligen fått medel från konststödsprogrammet Iaspis och Bildkonstnärsnämnden, ska hon utveckla stadsformer som kan utmana den täta kvartersstaden."

Hon har alltså inga alternativa idéer själv. Det är tydligen ytterligare 80 års funkisexperimenterande som behövs.

Att arkitektkontoret heter "Spridd" är säkert en hint om hur dom tycker att staden ska byggas."De senaste årtiondena har traditionell kvartersbebyggelse manglats ut på många orter i Sverige. Urbanitet har blivit ett ideal – och livet i en tät stadsmiljö framställs som det goda och hållbara livet."

Här blev det fel. Det är ju mest punkt och lamellhus som byggs."Dessutom menar hon att det stadsliv som hyllas går hand i hand med en konsumtionskultur som är allt annat än hållbar."

Hon kunde ju fundera på om inte det främst beror på att det bor fler ekonomiskt starka i innerstaden. Och att anledningen till det är att den ofta upplevs som attraktivare än punkt- och lamell husmattorna.