fredag 27 november 2009

Subventionerad Parkering

Petri P-hus i Malmö

Sydsvenskan skriver att Miljönamnden i Malmö vill avskaffa parkeringsnormen:
http://sydsvenskan.se/malmo/article573272/Nya-bostader-utan-p-platser.html

”Deras idé är att slopa minimikravet på parkeringsplatser vid nybyggen och låta marknadskrafter styra utbud och efterfrågan. Några undantag föreslås: i nya områden som exempelvis Norra Sorgenfri, Hyllie och Västra hamnen ska byggherrarna tvingas bygga parkeringsgarage.”

Varför undanta så centralt belägna områden? Framförallt Norra Sorgenfri och Hyllie har ju extremt bra kollektivtrafiklägen med citytunneln.

” Idag är det så att den som hyr en parkering inte betalar hela kostnaden. En stor del smetas ut på alla boende i form av hyror eller månadsavgifter. Med sitt förslag vill miljönämnden separera parkeringskostnaden från boendekostnaden. – Det blir dyrare att äga bil, men det blir billigare att bo, säger Magnus Hillberg.”

Det är just därför det här förslaget är så bra. Varför ska boende som inte har bil subventionera p-platser? Högre byggkostnader och därmed högre hyror. Vilket leder till att det byggs färre bostäder och att det blir ännu svårare för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden.


Stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Rubin (S) är positiv även om han samtidigt står fast vid det försiktigare förslaget om en uppmjukad p-norm.
http://sydsvenskan.se/malmo/article573279/Ett-steg-i-ratt-riktning.html

” – Vansinnigt spännande! Det tål verkligen att fundera över.”

Han säger också att förslaget kommer att finnas med när Malmös politiker och tjänstemän utreder miljöstyrande avgifter nästa år. Det låter utmärkt bra.

Anders Rubin säger vidare:
” – Vi behöver föra ett resonemang om synsättet på bilar och samhällets roll. Det känns som att vi är i ett paradigmskifte.
Anders Rubin konstaterar att dagens parkeringsnorm är från femtiotalet när det ansågs vara ett samhällsintresse att främja bilismen i staden. – Idag kanske det inte är så att samhället ska trycka på för att ordna bilar. Det är inte mycket med stadens miljöproblem som inte hör ihop med bilismen.”

När ska t.ex. stockholmspolitikerna komma till den insikten?
Hoppas verkligen att förslaget går igenom och att Malmö än en gång kommer att visa vägen för en vettig stadsplanering.

söndag 15 november 2009

Bevarandefundamentalismen igen

Karl G Jönsson skriver i Sydsvenskan om ombyggnad av miljonprogramshus:
http://sydsvenskan.se/bostad/karlgjonsson/article566661/Gamla-hus-blir-som-nya.html

Ska dagens krav på lägre energiförbrukning klaras måste stora ingrepp göras. Ett tillfälle för förändring kan man tycka. Men inte för arkitekt Helena Westholm:
Arkitekt Helena Westholm berättade i Lund hur man försökt återskapa husens yttre
uttryck. Även i dessa ofta utskällda bostadsområden talar man idag om
kulturvärden som ska bevaras. Men en vanlig fråga hon har fått är: ”När ni ändå
hade chansen att göra något med de gamla fula husen, varför gjorde ni inte mer?”

Precis varenda hus har ju sin historia men är varenda hus värt att bevara för det? Att göra staden attraktiv borde vara ett högre mål än att gör den till ett muséum. Alla vill kanske inte leva i ett muséum. Skippa nostalgin och bevarandefundamentalismen och bejaka istället utveckling och förändring av miljonprogramsområden. Var inte så rädd för att förändra arkitekturen. Gör något åt stadsplaneringen, skapa stråk och lokaler i bottenplanet så att det blir en del av den övriga staden istället för en enklav.

måndag 2 november 2009

Forever Sleeping Beauty + Caroli kyrka


Sydsvenskan skriver om att Profi som är ägare av Caroli City har köpt Caroli kyrka.

Så här skriver Sydsvenskan:
”Redan 2006, när Profi köpte Caroli City från fastighetsbolaget Wihlborgs, var planen att rusta upp och förnya köpcentret. I september förra året presenterades skisser och idéer till Sleeping Beauty, den stora ombyggnaden som skulle öppna upp centret och göra det mer lockande.
Ett par veckor senare kom finanskraschen.
Och skönheten somnade in.
– Finanskrisen gör att allt tar längre tid. Det krävs bättre projektunderlag för att kunna göra rätt avvägning mellan risk och avkastning, säger Gustav Björkman.
– Men vi fortsätter arbetet efter de långsiktiga planerna och hoppas att kunna bli tydligare före slutet av året.”

Det låter alltså som om Profi inte riktigt vet vad dom vill med Caroli. Skulle det byggas om nu blir det för tredje gången. Första gången var i slutet av 80-talet när SAS hotellet kom till. Senaste gången var 2001. Och så kanske nu. I stället för att lappa och laga ungefär vart 10:e år, låt ”skönheten” somna in för evigt och gör en långsiktig omdaning av kvarteren istället. Visa lite handlingskraft, satsa på en ny stadsplan för området. Kolla mer om detta i mina äldre inlägg. Det har varit många byggprojekt i Malmö under senare år som ligger i framkant: t.ex. TT, Västra Hamnen, Hyllie och nu senast Kronprinsessan. Att försöka bygga om Caroli City för tredje gången och tro att det skulle bli så mycket bättre den här gången står i skarp kontrast till alla dessa.

Caroli kyrka
I stadsdelen The Lanes i Brighton såg jag ett exempel på en f.d. kyrka som användes som pub – alltid välbesökt och bra stämning. Caroli kyrka skulle kunna byggas om till kafé / pub istället för att bli en del av ett köpcentrum på dekis.