fredag 27 november 2009

Subventionerad Parkering

Petri P-hus i Malmö

Sydsvenskan skriver att Miljönamnden i Malmö vill avskaffa parkeringsnormen:
http://sydsvenskan.se/malmo/article573272/Nya-bostader-utan-p-platser.html

”Deras idé är att slopa minimikravet på parkeringsplatser vid nybyggen och låta marknadskrafter styra utbud och efterfrågan. Några undantag föreslås: i nya områden som exempelvis Norra Sorgenfri, Hyllie och Västra hamnen ska byggherrarna tvingas bygga parkeringsgarage.”

Varför undanta så centralt belägna områden? Framförallt Norra Sorgenfri och Hyllie har ju extremt bra kollektivtrafiklägen med citytunneln.

” Idag är det så att den som hyr en parkering inte betalar hela kostnaden. En stor del smetas ut på alla boende i form av hyror eller månadsavgifter. Med sitt förslag vill miljönämnden separera parkeringskostnaden från boendekostnaden. – Det blir dyrare att äga bil, men det blir billigare att bo, säger Magnus Hillberg.”

Det är just därför det här förslaget är så bra. Varför ska boende som inte har bil subventionera p-platser? Högre byggkostnader och därmed högre hyror. Vilket leder till att det byggs färre bostäder och att det blir ännu svårare för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden.


Stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Rubin (S) är positiv även om han samtidigt står fast vid det försiktigare förslaget om en uppmjukad p-norm.
http://sydsvenskan.se/malmo/article573279/Ett-steg-i-ratt-riktning.html

” – Vansinnigt spännande! Det tål verkligen att fundera över.”

Han säger också att förslaget kommer att finnas med när Malmös politiker och tjänstemän utreder miljöstyrande avgifter nästa år. Det låter utmärkt bra.

Anders Rubin säger vidare:
” – Vi behöver föra ett resonemang om synsättet på bilar och samhällets roll. Det känns som att vi är i ett paradigmskifte.
Anders Rubin konstaterar att dagens parkeringsnorm är från femtiotalet när det ansågs vara ett samhällsintresse att främja bilismen i staden. – Idag kanske det inte är så att samhället ska trycka på för att ordna bilar. Det är inte mycket med stadens miljöproblem som inte hör ihop med bilismen.”

När ska t.ex. stockholmspolitikerna komma till den insikten?
Hoppas verkligen att förslaget går igenom och att Malmö än en gång kommer att visa vägen för en vettig stadsplanering.

Inga kommentarer: