måndag 27 september 2010

Gärna 25 våningar vid Carlsgatan

Byggkommularådet i Malmö, Anders Rubin, säger ”Vi vill först höra vad folk tycker”.

Fågan gäller hushöjderna för området norr om Centralen. Kanozi ville undvika en jämnhög husmassa och föreslog att några byggnader skulle bli upp till 25 våningar men hejdades av klommunen.

Min åsikt är helt klar: givetvis ska vi bygga med varierad höjd och en del av husen får gärna ha 25 våningar. Läget nära Centralen gör att det är naturligt att bygga högt just här. Och premiera gärna arkitektur som vågar sticka ut framför den uttjatade nyfunkisen.